Ingrid Reynaert
Clustermanager (ad interim)

12 dec om 14.10u

Wat doet IoT Value Chain/The Beacon?

De IBN IoT value chain is een bedrijfscluster die het Vlaamse IoT ecosysteem samenbrengt met de eindklanten, zowel uit de private als publieke sector, rond gemeenschappelijke innovatieve uitdagingen doorheen de volledige IoT-waardeketen inclusief toepassingen van Artificiële Intelligentie. Hierbij wordt de nodige omkadering voorzien op vlak van technologie, wetgeving, financiering, en innovatieve business modellen om te komen van concept tot effectieve business. De focus ligt op de waardeketens in het domein smart cities. Agoria heeft door de jaren heen heel veel expertise opgebouwd rond smart cities en rond het samenbrengen van bedrijven, lokale besturen en overheden. Gezien de diversiteit van mogelijke toepassingen wordt smart cities breed ingevuld teneinde de geschikte oplossing te kunnen aanbieden aan de diverse noden vanuit de lokale besturen. Uitdagingen rond mobiliteit, logistiek, industrie.4.0, energie, veiligheid, … zullen aan bod komen. Deze IBN is gealigneerd met The Beacon, de IoT-hub in Antwerpen. The Beacon is dan ook de roepnaam van deze IBN.

Waarom lid worden?

Deze IBN wordt ondersteund door de The Beacon Governance Board waarin de vijf stichtende partners van The Beacon, zijnde stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen, Universiteit Antwerpen, imec en Agoria zetelen. Wim Dewaele is de algemeen directeur van The Beacon en de dagelijkse operationele werking is in handen van Co.Station, aangevuld met de IBN cluster manager van Agoria. Samen vormen zij The Beacon Management Team.

Door deel uit te maken van The Beacon Community heeft u toegang tot een netwerk die de volledige IoT/AI waardeketen omvat. Uw oplossing is wellicht een schakel van de totale IoT end-to-end oplossing. Door het aangaan van partnerschappen en door collectief toe te werken naar totaaloplossingen in een begeleidend kader kan uw oplossing zoveel meer betekenen.

Ontdek de leden