Catherine Lootens

Clustermanager 

12 dec om 14.10 uur

Wat doet Groen Licht Vlaanderen?

Onder het motto ‘Led’s be connected’ werken we samen rond de digitalisering van verlichting. Het digitaliseren van verlichting is een grote uitdaging voor de verlichtingssector en kan niet zonder hulp van specialisten op het vlak van ict, elektronica, automatisering, … Via digitalisering en het connecteren van verlichting kan een grote toegevoegde waarde en omzetstijging gerealiseerd worden. 

Groen Licht Vlaanderen heeft tot doel om samenwerkingsverbanden, bij voorkeur tussen de bedrijfswereld en kennisinstellingen, tot stand te brengen in de sector van de verlichting. De vereniging wenst de kennis inzake verlichting bij bedrijven te verhogen en (toegepast) onderzoek te stimuleren teneinde onbenut economisch potentieel te ontsluiten en competentieverhoging te realiseren binnen de Vlaamse verlichtingssector. De vereniging heeft tevens tot doel om, als verlichtingscluster, het centrale aanspreekpunt te zijn voor de verlichtingssector ten aanzien van andere organisaties, de Vlaamse overheid en de Europese overheidsinstellingen.

Waarom lid worden?
  • Netwerking, kennisoverdracht tijdens de (gratis) samenkomsten en de partnermatching. Jaarlijks worden een 3-tal vergaderingen gepland op diverse locaties, al dan niet aangevuld van een bedrijfsbezoek of de toelichting van cases.
  • Korting voor opleidingen, deelnames aan externe activiteiten en op metingen uitgevoerd door het Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven Technologiecampus Gent.
  • In contact komen met andere leden voor het aanvragen en uitvoeren van gezamenlijke projecten of productontwikkeling of in het kader van onderlinge dienstverlening.
  • Indien derden ons vragen om door te verwijzen naar fabrikanten, ontvangen zij van ons de lijst met de contactgegevens van de leden.
  • Als lid hebben bedrijven via een login ook een prioritaire toegang tot specifieke documenten rond de nieuwste onderzoeken in de (geconnecteerde) verlichtingstechnologie en aanverwante toepassingen.
  • Verder krijgen leden extra zichtbaarheid via hun logo op onze website en via de lezingen die wij verzorgen voor externen.
Getuigenis op 12 december

Marc Thewis, Senior Lichtadviseur van WeThink, zal een toelichting geven over WeThink, het onafhankelijk studiebureel rond verlichting. 

Ontdek de leden