Innovatief Bedrijfsnetwerk – Bouwindustrialisatie

Beheersen van het totale bouwproces van ontwerp tot uitvoering en onderhoud

Luc François
Clustermanager

12 december om 13.30u

Wat doet Bouwindustrialisatie?

De bouw van morgen staat voor belangrijke uitdagingen. Om deze het hoofd te kunnen bieden is het tijd om bestaande en nieuwe concepten aan te wenden die bouwactiviteiten beter beheersen. De cluster Bouwindustrialisatie focust op een betere beheersing van het bouwproces via inzet van dergelijke nieuwe technologieën, op en naast de werf. Enkele voorbeelden zijn: meer procesgerichte tendensen zoals “lean construction” of nieuwe businessmodellen, digitale technologieën zoals virtual reality (VR) en augmented reality (AR), 3D-scanning, drones, robots, cobots of datagebruik, en tenslotte meer materiaalgerichte aspecten zoals prefaboplossingen of specifieke productinnovaties. BIM wordt daarbij gezien als het (toekomstige) centrale platform dat nieuwe technologieën in de bouw kan en zal verbinden.

De cluster bouwindustrialisatie faciliteert rond deze technologieën duurzame samenwerkingsvormen tussen clusterleden die leiden tot nieuwe concepten. Om opportuniteiten te ontdekken, ze op strategisch en economisch vlak nationale en internationale markten. Door partnermatching en onderlinge samenwerking wordt gezocht naar innovatieve geïndustrialiseerde bouwsystemen.

Waarom lid worden?

Ondernemingen die deelnemen aan de cluster kunnen rekenen op een netwerk van kennis en ervaring van een 75-tal andere bedrijven, kenniscentra en sectororganisaties die de volledige waardeketen van een gebouw vertegenwoordigen. Van de ondernemingen wordt een actieve betrokkenheid verwacht. Door een open sfeer van ervaring en kennisdeling worden duurzame samenwerkingen tussen de bedrijven gecreëerd die leiden tot nieuwe bouwconcepten, producten, processen en diensten.

Getuigenis op 12 december

Yves Lantin zal een toelichting geven over Didex, de Drone Imagery & Data Expert.

Ontdek de leden